Styrelsen i LRFK 2018: 
Ordförande: Anders Wallin     070 225 04 54 
Kassör: Lars-Åke Lundin 
Sekreterare: Ingvar Bergström 
Tommy Henriksson 
Jocke Arnesson

David Ivarsson

Henrik Kiuru