Medlemsavgift senior 2018:

800:- för tävlande. (inklusive SMFF-medlemskap, försäkring, tävlinglicens och tidningen MFN)

710:- för icke tävlande. (inklusive SMFF-medlemskap, försäkring och tidningen MFN)

290:- för gästmedlem.

Vid inbetalning på PG; Uppge förutom namn även adress, tel.nr. och personnummer.(personnummer krävs av Svensk Idrott vid registrering) + gärna mailadress.
Postgiro LRFK: 491 95 97-7

Försäkring som tecknas via SMFF är uppdelad i två delar dels den mer almänna Riksidrottsförbundets grundförsäkring (Folksam) och ansvarsförsäkring (IF) som är mer specifik för vår hobby. Denna senare täcker upp till 20 000 000 kr för tredje part. Man kan se det som en motsvarighet till bilens trafikförsäkring.

Tyvärr finns det undantag i ansvarsförsäkringen.

Försäkringen gäller endast vid flygning från plats som har godkänt av antingen SMFF eller av klybbstyrelsen för en klubb ansluten till SMFF.

Därför är medlemskap i en klubb så bra, där kan Du få information om vad som gäller och var Du får flyga. I Ludvika RFK har vi förutom vårat fält vid Nyckelmyra Flygplats även godkänt några platser i kommunen, framför allt sjöar, där vinterflyg lämpar sej.