Radioflygklubben har en överenskommelse med övriga flygklubbar i Ludvika Flygplatsförening om att få utnyttja asfaltsbanan vid behov. Villkoret är att alltid ha en medhjälpare med sej som avlyssnar kommunikationsradion för att på det viset ständigt vara uppmärksammad på övrig flygtrafik. Startar eller landar annat flyg ska modellflygaren omedelbart lämna banan fri. Vi i LRFK äger en egen radio, dessutom har ett par medlemmar skaffat sej egna. Kontakta någon i styrelsen vid frågor.